top of page

'İşbu bilgilendirme ve aydınlatma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği yapılmaktadır. Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK kanunu”)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

www.hotelalibaba.net mail bültenine üye olurken edinmek istediğimiz bilgileri paylaşmanız sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir. Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirket veya grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler sözlü, yazılı ya da elektronik olarak siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak firmamız üyelik formlarından topladığı bazı bilgileri, söz konusu üye kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum veri güvenliği sorumlu yetkili birimiyle iletişime geçiniz.

Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.hotelalibaba.net adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını 3144 Sk. No:24 Gumbet/Bodrum adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilecek olan diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Cookie Kullanımı

Kişisel veri korumaya ilişkin endişelerinize saygı duyar ve sizinle olan ilişkimize değer verir. Bu Gizlilik, Çerez ve Veri Koruma Politikası (“Politika”) sadece, gerek bilgisayar, mobil aygıt, teknoloji gerek başka aygıtlar (toplu olarak “Aygıt”) üzerinden erişilen Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum web siteleri, web sayfaları, interaktif özellikler, uygulamalar, widget’lar, bloglar ve ilgili içeriklerinin yanı sıra Twitter , Facebook veya diğer sosyal ağ sitelerimiz ve ilgili içerikleri (toplu olarak “Siteler”) aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir.

Bu Politika, Siteler aracılığıyla topladığımız kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve/veya kiminle paylaşılabileceğini tanımlar. Bu Politika ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama iletişimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu Sitelerdeki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de tanımlar. Bu Siteleri kullanarak bu Politika’nın hükümlerini anlayıp kabul ettiğinizi onayladığınız için lütfen Politika’yı dikkatle okuyun. Ayrıca lütfen Siteleri kullanımınızı ve Sitelere gönderdiğiniz içerikleri yöneten Kullanım ve Koşullarımızı inceleyin.

I. Çerezler

Birçok şirket gibi Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum’ da performansı artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Sitelerde “çerezler” ve benzeri araçlar kullanır.

Çerezler nedir?

Çerez, Aygıtınıza yerleştirilen küçük metin dosyasıdır. Çerezler web trafiğini analiz etmeye ve web uygulamalarının size birey olarak yanıt vermesine yardımcı olur. Web uygulaması tercihlerinizle ilgili bilgi toplayıp hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğendiklerinize ve beğenmediklerinize göre uyarlayabilir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilir; örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklarsanız çerez kullanıcı adınızı kaydedebilir. Çoğu çerez kimliğinizin tespit edilmesini sağlayan kişisel veriler toplamaz, bunun yerine kullanıcıların Sitelerimize nasıl geldiği, Sitelerimizi nasıl kullandığı veya kullanıcının genel konumu gibi daha genel bilgiler toplar.

Çerezleri ne için kullanırız?

Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum güvenlik nedeniyle ve siteleri daha önce ziyaret edip etmediğinizi söylemek, yeni ziyaretçiyseniz dil tercihlerinizi hatırlamak veya sitede gezintiyi başka şekilde kolaylaştırmak ve Sitelerimizi ziyaret deneyiminizi kişiselleştirmek için Aygıtınıza çerez veya benzer dosyalar yükleyebilir. Çerezler tarayıcı türü, Sitelerimizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler toplamamızı sağlar. Ayrıca hangi reklamlarımızın veya tekliflerimizin size daha cazip gelebileceğini seçmemize ve Sitelerimizi ziyaret ederken bunları görüntülememize olanak tanır. Çerezler belirli bir Site’yi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi iyileştirebilir. Genel anlamda çerezler hangi sayfaları faydalı bulacağınızı ve hangilerini bulmayacağınızı takip etmemizi sağlayarak size daha iyi bir Site sunmamızda yardımcı olur. Çerezler, Aygıtınıza ve sizin bizimle paylaşmak istediğiniz veriler dışındaki bilgilere hiçbir şekilde erişmemize izin vermez.

Ne tür çerezler kullanırız?

Genellikle Sitelerde kullanılan çerezler şu kategorilere ayrılabilir:

Oturum Çerezleri

Bu çerezler Siteyi her ziyaret ettiğiniz 'oturumda' kullanılır ve Site’den çıktıktan veya ondan çok kısa bir süre sonra süresi dolar. Aygıtınızda kalıcı olarak kaydedilmezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım ederler. Bu çerezler silinebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz, ancak bu, Sitelerin performansını düşürür ve kullanıcı deneyiminizi kısıtlar. Bu çerezler ayrıca Site’ye erişim ve Site’den ayrılma zamanınızı kaydeden zaman damgaları kullanır.

Takip Çerezleri

Bu çerezler Sitelerimizin sürekli ziyaretçilerini tanımamızı sağlar. Bir takip çerezi isimsiz, rastgele oluşturulmuş bir kimlik tanımlayıcıyı eşleştirerek Sitelerimizin kullanıcısının nereden geldiğini, ne tür arama motoru kullanabileceğini, hangi bağlantıya tıkladığını, hangi anahtar kelimeyi kullandığını ve Site’ye eriştiğinde dünyanın neresinde olduğunun kaydını tutar. Bu verileri takip ederek Sitelerimizde iyileştirme yapabiliriz.

Kalıcı Çerezler

Bu çerez türü sabit bir süre (bazen birkaç saat, bazen birkaç yıl veya daha fazla) Aygıtınıza kaydedilir ve tarayıcı kapandığında silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Örneğin bu çerez türü tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, bu sayede Site’yi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanırlar.

Performans Çerezleri ve Analitik Çerezler

Performans çerezleri Sitelerin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve performanslarını izlemek için kullanılırlar, bu sayede Siteleri kullanım deneyiminizi iyileştirmemizi sağlarlar. Bu çerezler Sitelerin içeriğini Site kullanıcılarının en çok ilginç bulduğu içerikleri yansıtacak şekilde uyarlamamıza ve Siteler ile ilgili teknik sorunların ne zaman meydana geldiğini tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu verileri Sitelerin nasıl kullanıldığını, en yaygın sorunların ne olduğunu ve Siteleri nasıl iyileştirebileceğimizi analiz etmemize yardımcı olacak raporlar oluşturmak için de kullanabiliriz.

Çerezler engellenebilir mi?

Çerezleri kabul veya reddedebilirsiniz. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcınızın ayarını çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız web tarayıcınızın yönlendirmelerini takip edebilirsiniz. ',

'This information and clarification is made in accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698. As Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum, we attach importance to the security of your personal data. For this reason, all your personal data related to us are processed and preserved in accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVK law”).

​ ​

When you become a member of the www.hotelalibaba.net e-mail newsletter, sharing the information we want to obtain will be done with your request and approval. Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum undertakes to take the necessary measures to keep customer information confidential and not to share this information with third parties in accordance with the Law on Protection of Personal Data No. 6698. In addition, when you use our call centers or website to use the services of our Company or group Companies, your personal data may also be processed when you visit our Company or our website.

​ ​

Our customers' name, surname, e-mail address, telephone number, T.C. ID number etc. to receive your orders verbally, in writing or electronically, to offer our products and services, to improve our products and services, to solve system problems, to perform your payment transactions, to update your information about your orders, products and services if you give your prior approval, and to manage and maintain your membership, Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum and third parties for the purpose of suggesting products and services that may be of interest to you and enabling third parties to perform their technical, logistics and other similar functions on behalf of Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum, and for the execution of distance sales contracts and other agreements; It can be recorded indefinitely/durably, kept in written/magnetic archives, used, updated, shared, transferred and processed by other organizations by/or organizations. However, our company does not share some of the information collected from the membership forms with third parties without the knowledge of the said member user or otherwise, and does not use it for commercial purposes for any reason other than activity, and certainly does not sell it.

​ ​

As personal data owners, if you submit your requests regarding your rights to our Company through the methods set out below in this Clarification Text, our Company will conclude the request free of charge within thirty days at the latest, depending on the nature of the request. However, if a fee is stipulated by the Personal Data Protection Board, the fee in the tariff determined by our Company will be charged. In this context, personal data owners;

Learning whether personal data is processed or not,

If personal data has been processed, requesting information about it,

Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the purpose,

Knowing the third parties to whom personal data is transferred at home or abroad,

Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,

Requesting the deletion or destruction of personal data in the event that the reasons requiring processing are eliminated, although it has been processed in accordance with the provisions of the KVK Law and other relevant laws, and requesting the notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,

Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,

In the event that personal data is damaged due to unlawful processing, it has the right to demand the compensation of the damage.

 

For any questions regarding personal data, please contact www.hotelalibaba.net data security officer.

Company Data Security Responsible Authorized Unit: Your request, including your explanations regarding the right you request to exercise, in order to exercise your above-mentioned rights; By filling out the form at www.hotelalibaba.net, you can personally send a signed copy of the form to 3144 Sk. No:24 Gumbet/Bodrum with the documents identifying your identity, via a notary public or by other methods specified in the KVK Law.

Use of Cookies
It respects your concerns regarding personal data protection and values ​​our relationship with you. This Privacy, Cookie and Data Protection Policy (“Policy”) is only for Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum websites, web pages, interactive features that are accessed via computer, mobile device, technology or other devices (collectively “Device”). , apps, widgets, blogs and their related content, as well as personal data collected through our Twitter, Facebook or other social networking sites and their related content (collectively the “Sites”).

This Policy defines the types of personal data we collect through the Sites and how personal data may be used and/or with whom it may be shared. This Policy also describes how you can reach us to update your contact information, to access and control the use of personal data we collect in connection with marketing communications and activities, or to answer questions about our privacy practices at these Sites. Please read the Policy carefully as you confirm that you understand and accept the terms of this Policy by using these Sites. Also, please review our Terms of Use, which govern your use of the Sites and the content you submit to the Sites.

​ ​

I. Cookies
Like many companies, Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum uses "cookies" and similar tools on the Sites to increase performance and improve user experience.

​ ​

What are cookies?
A cookie is a small text file placed on your Device. Cookies help analyze web traffic and enable web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes, by collecting and remembering information about your preferences. Some cookies may contain personal data; For example, if you click on the "remember me" option while logging in, the cookie can save your username. Most cookies do not collect personally identifiable data, but rather collect more general information such as how users arrive at our Sites, how they use our Sites, or the user's general location.

What do we use cookies for?
Ali Baba Hotel Gumbet - Bodrum may upload cookies or similar files to your Device for security reasons and to tell you whether you have visited the sites before, to remember your language preferences if you are a new visitor, or to make it easier to navigate the site in other ways and to personalize your visit to our Sites. Cookies allow us to collect technical and navigational information such as browser type, time spent on our Sites and pages visited. It also allows us to choose which of our ads or offers may be more attractive to you and display them when visiting our Sites. Cookies can improve your online experience by saving your preferences when visiting a particular Site. Generally speaking, cookies help us provide you with a better Site by allowing us to keep track of which pages you may find useful and which you may not. Cookies do not allow us to access your Device and any information other than the data you wish to share with us.

​ ​

What kind of cookies do we use?
Generally, the cookies used on the Sites can be divided into the following categories:

​ ​

Session Cookies
These cookies are used 'in session' each time you visit the Site and expire or very shortly after you leave the Site. They are not permanently saved on your device, contain no personal data, and help reduce the need for personal data to be transferred over the Internet. These cookies can be deleted or you can prevent their use, but this will reduce the performance of the Sites and limit your user experience. These cookies also use timestamps that record when you access and leave the Site.

​ ​

Tracking Cookies
These cookies allow us to recognize regular visitors to our Sites. A tracking cookie matches an anonymous, randomly generated identifier, keeping track of where a user of our Sites came from, what search engine they may use, what link they clicked, what keyword they used, and where they were in the world when they accessed the Site. By tracking this data, we can make improvements to our Sites.

​ ​

Persistent Cookies
This type of cookie is saved on your Device for a fixed period (sometimes a few hours, sometimes a few years or more) and is not deleted when the browser is closed. Persistent cookies are used when we need to remember who you are over multiple sessions. For example, this type of cookie can be used to save your preferences, so that they are remembered when you visit the Site again.

Performance Cookies and Analytics Cookies
Performance cookies are used to analyze how the Sites are used and to monitor their performance, allowing us to improve your experience of using the Sites. These cookies help us tailor the content of the Sites to reflect what Site users find most interesting and help us detect when technical problems with the Sites occur. We may also use this data to generate reports to help us analyze how the Sites are used, what the most common issues are and how we can improve the Sites.

​ ​

Can cookies be blocked?
You can accept or reject cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can change your browser's setting to reject cookies if you wish. You can follow the directions of your web browser for this. ',

bottom of page